Week7

Week 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
แท่งโฟมแปลงร่าง
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่อเล่าสะพานสื่อรัก
-          Brain Gym แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ

lขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร สีอะไร พูดสีภาษาอังกฤษ
- ครูพาแปลงร่างพับดอกบัว
 -      ขั้นจบ: บทวนสีต่างๆ  เก็บอุปกรณ์โดยส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
- แท่งโฟม
อังคาร
ก้อนหินแสนวิเศษ
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
-ความคิดจินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน นำไปทำอะไรได้บ้าง
- ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับก้อนหิน เชื่อมโยงเกี่ยวกับขนาด
- แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
- นักเรียนแยกขนาดของก้อนหิน
- นักเรียนนับจำนวนของก้อนหินที่ใหญ่ได้กี่ก้อนก้อนเล็กได้กี่ก้อน
 -      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- ก้อนหิน
พุธ
โยคะ
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูพาเด็กปลงร่างเป็นสิ่งต่างๆ สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ พร้อมเล่าเป็นเรื่องราว
-  ขั้นจบ: ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
เปลือกหอยแปลงร่าง
-สติ
-สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร เคยเห็นที่ไหน นำไปเป็นอะไรได้บ้าง
-แจกอุปกรณ์ เปลือกหอยแล้วให้เด็กหยิบเปลือยหอยคนละ 1 กำมือ แปลงร่างเปลือยหอยจินตนาการ
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-เปลือกหอย
ศุกร์
กล่องวิเศษ
- สติ
- สมาธิ
-จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์โดยการส่ง
-เด็กเปิดกล่องและเล่าว่าข้างในเป็นอะไร แล้วจะนำไปทำอะไรได้บ้าง
-      ขั้นจบ:  เก็บอุปกรณ์โดยการส่งกลับ  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
-เพลงสปา
-กล่อง
-สบู่ ยาสีฟัน
แปรงสีฟัน แป้ง

      


ขั้นเตรียม  กิจกรรมแท่งโฟมแปลงร่าง
ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น