week6

Week 6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ร้อยพวงมาลัย
-สติ
-สมาธิ
-จดจ่อ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณยายขายพวงมาลัย
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร  เคยเห็นที่ไหน
- ครูสร้างข้อตกลงในการใช้เข็ม
- ครูแนะนำการร้อยพวงมาลัย
- ครูแจกอุปกรณ์
- นักเรียนโชว์ผลงาน  ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนอยากทำอะไรช่วยคุณยายหรืออยากจะมอบอะไรให้กับคุณยาย
- ครูชื่นชมความตั้งใจ
 - มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ:   มอนิเตอร์มอบพลังความรัก.ให้กับเพื่อน เพื่อนที่ได้นับรับพลังความรักมารับพลังความรักกับคุณครูแล้วนั่งเป็นกลุ่ม
- เพลงสปา
- ดอกรัก
- เข็ม

อังคาร
หลอดแปลงร่าง
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัวขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องสะพานเชื่อมโยงไปเจอกับพี่นางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร มีสีอะไรบ้าง
- ครูและนักเรียน  ช่วยกันนับหลอดแต่ละสีว่ามีจำนวนเท่าไร
- ครูแนะนำกิจกรรม  พร้อมสร้างข้อตกลง
- แจกอุปกรณ์
- ครูและนักเรียนทำกิจกรรม
- นักเรียนต่อหลอดของนักเรียนแต่ละคนแล้วนำมาต่อร่วมกันเป็นสะพานตรงกลางห้อง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนอยากขอพรอะไรจากพี่นางฟ้า คนละ 1 ข้อ
- มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์
 -      ขั้นจบ:    ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
เพลงสปา
- หลอดสี

พุธ
โยคะแปลงร่าง
- สติ
- สมาธิ
-รู้ตัว
ขั้นเตรียม:
    -  -  Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
- นวดขอบคุณอวัยวะส่วนส่วนต่างๆ
ขั้นกิจกรรม:
- ไหว้พระอาทิตย์,ภูเขา,เครื่องบิน,ผี้เสือ,เต่า,จระเข้,งูใหญ่
ตั๊กแตน,ปลาดาว
-  ขั้นจบ:  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังควารัก
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
กระดาษสีแปลงร่างเป็นสุนัขจิ้งจอก
- สติ
- สมาธิ
- จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
 - Body Scan  เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์
-          ขั้นกิจกรรม:

- ครูโชว์อุปกรณ์  กระดาษสี  พร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียน  เห็นอะไร , มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง
- ครูสร้างข้อตกลงในการทำกิจกรรม
- ครูแจกอุปกรณ์
- ครูพับให้นักเรียนดูก่อน หนึ่ง รอบ
- ครูนักเรียนทำกิจกรรมพร้อมกัน
- นักเรียนโชว์ผลงานและตั้งชื่อชิ้นงานของตัวเอง
-      ขั้นจบ: 
 ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารักมอบพลังความรัก


- เพลงสปา
- กระดาษสี
- สีเมจิ
ศุกร์
       นิทาน
- สติ
- สมาธิ
- จินตนาการ
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
- ครูโชว์บัตรภาพให้นักเรียนสังเกตพร้อมตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  เห็นอะไร , คล้ายอะไร , เคยเห็นที่ไหน
- ครูเล่านิทานจากบัตรภาพ
- ครูนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับนิทาน
 -      ขั้นจบ:   เก็บอุปกรณ์โดยมอนิเตอร์  ชื่นชมความตั้งใจ ความน่ารัก มอบพลังความรัก
บัตรรูปภาพ

ขั้นเตรียม  ชื่อกิจกรรม กระดาษสีแปลงร่างเป็นรูปสุนัขจิ้งจอก

ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น