week10


Week 10
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ฉีกแปลงร่างกระดาษให้เป็นโดนัทสองชิ้นติดกัน
- มีสมาธิจดจ่อ นอบน้อม  
- จินตานการ              
ขั้นเตรียม:
    Body Scan ครูเล่าเรื่อง (จินตนาการจากนางฟ้า)
-          Brain Gym (ท่า สุนักจิ้งจอก – งูใหญ่
         ขนมจีบ – ถาดรูปตัวแอลกระต่าย  กอหญ้า แตะอวัยวะส่วนต่างๆ
      ขั้นกิจกรรม:
ครูโชว์อุปกรณ์ให้นักเรียนสังเกต พร้อมใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรเคยเห็นที่ไหน ,คล้ายกับอะไร, สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง “ ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูแนะนำวิธีทำ
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงในการส่ง  รับอุปกรณ์ นักเรียนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนที่เพื่อนช่วยบริการและนักเรียนจะไหว้เพื่อนที่เพื่อนให้เราได้บริการด้วยความนอบน้อม
    ขั้นจบ: 
ครู  EMpower  ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Momitor  มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
-เพลงสปา
- กระดาษ ทำเป็นวงกลม
อังคาร
สานสัมพันธ์
มีสมาธิจดจ่อ นอบน้อมฝึกความสัมพันธ์มือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า “  นางฟ้าไม่มีที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า 
-          Brain Gym  อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์ กระดาษตัดเป็นเส้นติดกัน แผ่น กระดาษเป็นเส้น 5 เส้น  ก่อนรับ-ส่งเราจะรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม และส่งอุปกรณ์สองข้างพร้อมกัน
-ครูตั้งคำถาม “  เราจะนำพืชผักให้นางฟ้าไปทำอะไร
-      ขั้นจบ: 
       ครู  EMpower  ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Momitor  มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนค
เพลงสปา
- กระดาษ
พุธ
โยคะกายบริหาร
ฝึกสมาธิ รู้ตัว จินตนาการ การใช้ร่างกายทุกส่วนประสานกัน
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า
-          Brain Gym  แตะร่างกาย อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-ยืนเป็นวงกลม เริ่มจากท่ายืน-นั่ง-นอน แต่ละท่าอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิดแสดงออกมาเป็นผู้นำ
ขั้นจบ: 
ครู  EMpower  ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Momitor  มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนค
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
บล๊อกไม้หลากสี
ฝึกสมาธิ จดจ่อ กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมือและตา
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  ครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างบ้านให้พี่สัตว์ (ตามจินตนาการ)
-          Brain Gym  กระต่าย  กอหญ้า แตะอวัยวะส่วนต่างๆ

ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร คล้ายกับอะไร
-แจกอุปกรณ์บล็อกไม้คนละ อัน ก่อนส่งรับ รับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-นักเรียนแต่ละคน เห็นเป็นมาอย่างไร อาศัยอยู่ที่ไหน มีสีอะไร 
นักเรียนสร้างบ้านโดยการต่อขึ้นไปให้ได้สูงที่สุด โดยการแยกสี แต่ละสี
ขั้นจบ: 
ครู  EMpower  ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Momitor  มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
-เพลงสปา
- บล๊อกไม้หลากสี
ศุกร์
สะพานจากไม้ไอติม
ฝึกการใคร่ครวญนอบน้อม ขอบคุณ
สรรพสิ่ง
ขั้นเตรียม:
    Body Scan  เล่าเรื่องราวจากนางฟ้า “ หมู่บ้านสิ้นหวัง
-          Brain Gym  ซาลาเปา - จานรอง , ขนมจีบ -ถาดรูปตัวแอล
ขั้นกิจกรรม:
-ครูแนะนำอุปกรณ์โดยการตั้งคำถาม ว่า เห็นอะไร รู้สึกอย่างไร สีอะไร
-ในหมู่บ้านของนางฟ้า อยากให้กำลังใจ  มอบความรักให้กับใคร โดยเริ่มที่ครูเป็นตัวอย่างก่อนจากนั้นก็ส่งตะกร้าในการที่จะได้เชื่อมสะพานไปเจอพี่นางฟ้า
ให้นักเรียนส่งต่อไปเรื่อยๆ ก่อนรับ-ส่ง เราจะไหว้กันอย่างนอบน้อมแสดงด้วยว่าเราอยากมอบความรัก
ขั้นจบ: 
ครู  EMpower  ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Momitor  มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

-เพลงสปา
เชือก
- ไม้ไอติม

   
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น